MENU
Aula_close Layer 1

Om skolestart i Roskilde Kommune

Alle børn begynder som udgangspunkt i skole det år, de fylder 6 år. Forældre skal selv skrive deres barn op til skolen via den digitale skoleindskrivning. Alle forældre får besked i deres digitale postkasse, når det er tid.

Året før dit barn fylder 6 år, får du i uge 41 et brev i din digitale postkasse med information om skoleindskrivningen. Her er der informationer om, hvordan skoleindskrivningen foregår.

Du skriver dit barn op i den digitale skoleindskrivning, når den er åben.

Du kan læse meget mere om skolestart og skoleindskrivning på Roskilde Kommunes hjemmeside: https://roskilde.dk/borger-familie-og-boern/skole/skoleindskrivning