MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens principper

En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at lave principper for skolen. Principperne fungerer som overordnede pejlemærker for ledelsen på skolen.

Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge sig i på et bestemt område.

Der er en række områder, som skolebestyrelsen har pligt til at lave principper for. Det står der mere om i folkeskolelovens § 44, stk. 2. Udover de her fastlagte områder, kan skolebestyrelsen lave principper, der er relevante for netop deres skole.

I pdf'en herunder kan du se alle de principper, som skolebestyrelsen på Hedegårdenes Skole har lavet. Det er blandt andet principper for

  • skole-hjemsamarbejdet
  • skemalægning
  • vikardækning

... og en lang række andre vigtige områder med stor betydning for børn og voksnes hverdag på skolen.

God læselyst

Dokumenter