MENU
Aula_close Layer 1

Tilflytter eller skoleskift

Vi er gode til at tage imod nye børn på Hedegårdenes Skole. Hvis jeres barn skal starte på skolen, går vi som ledelse og lærere i tæt dialog med jer forældre, så vi kan lære jer og jeres barn at kende og give jeres barn den bedste start i klassen på Hedegårdenes Skole.

Hvis du er tilflytter

Reglerne er sådan, at dit barn/børn altid er garanteret en plads på skolen i det skoledistrikt, I flytter til.

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på Hedegårdenes Skole, skal du blot kontakte os på skolen.

Herefter vil I og jeres barn blive indkaldt til et indskrivningsmøde med skolelederen eller viceskolelederen og jeres barns kommende klasselærer. Her hører vi lidt om jeres barn, fortæller om vores skole og så udfylder vi sammen indskrivningspapirer og evt. indmeldelse i SFO'en.

Hvis dit barn skal skifte skole

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte skole til Hedegårdenes Skole, skal du blot kontakte os på skolen.

Så vil I og jeres barn blive indkaldt til et indskrivningsmøde med skolelederen eller viceskolelederen og jeres barns kommende klasselærer. Her hører vi lidt om jeres barn, fortæller om skolen og så udfylder vi i fællesskab indskrivningspapirer og evt. indmeldelse til SFO.

Reglerne er sådan, at elever kan blive optaget på en anden skole end deres distriktsskole, hvis der er plads på skolen på det ønskede klassetrin. Skolelederen skal afvise en elev som bor i et andet skoledistrikt, hvis der i gennemsnit er 24 eller flere elever i klasserne på det klassetrin, hvor eleven skal gå.