MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdier

Skolens værdier: Medborgerskab, bæredygtighed og globalisering

Hos os er værdier ikke bare fine ord. Det er noget, vi mener, og noget vi gør. Her kan du læse mere om, hvad værdierne betyder og hvordan vores elever konkret mærker dem i hverdagen.

Undervisningen og hverdagen på Hedegårdenes Skole bygger på tre grundværdier:

 • Medborgerskab
 • Bæredygtighed
 • Globalisering

Medborgerskab

Med medborgerskab forstår vi, at der på skolen skal være fokus på fællesskab, ansvarlighed og demokrati. Det betyder blandt andet, at vi inddrager forældre, elever og andre samarbejdspartnere i skolens arbejde og beslutninger.

Hvordan bliver medborgerskab konkret for eleverne?

 • Hilsekultur: Både elever, ansatte og forældre fra Hedegårdenes Skole hilser på hinanden - hvad enten vi mødes på gangen, i kantinen, i skolegården eller i Føtex lørdag formiddag. 
 • Folkekøkken: Der er folkekøkken i skolens kantine seks-otte gange om året. Her kan forældre og børn møde hinanden og knytte bånd på tværs af klasser og årgange. 
 • Venskabsklasser: Alle klasser har venskabsklasser på andre årgange. Det skaber fællesskab, sammenhold og tolerance på tværs af alder, klasser og andre forskelle. 
 • Legepatrulje: Udvalgte elever fra 6. årgang er uddannet til at sætte gang i fælles lege i frikvartererne for elever i 0. og 1. klasse. Det skaber fællesskab og giver de mindre elever et mere aktivt frikvarter.
 • Elevråd: Vi har to elevråd - et for 0.-4. klasse og et for 5.-9. klasse. Gennem elevrådene får eleverne indflydelse på deres hverdag. Vi har også et miljøråd, hvor eleverne er med i skolens arbejde med grønt flag og bæredygtighed.

Bæredygtighed

Med bæredygtighed forstår vi, at vi tager vores ansvar for miljøet og klimaet alvorligt og udviser god adfærd i vores omgang med ressourcerne. Vi arbejder for et sundt, inspirerende og udviklende arbejdsmiljø for både børn og voksne. 

Hvordan bliver bæredygtighed konkret for eleverne?

 • Grøn Skole: Vi har Grønt Flag og arbejder med principperne bag Grøn Skole, som er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling under Friluftsrådet. Derfor arbejder alle elever med bæredygtig udvikling i undervisningen og med hvordan vi kan passe på vores natur og miljø. Alle klasser på samtlige klassetrin arbejder med konkrete grønne aktiviteter og deltager også i oprydningsdage på skolens område. Det er bæredygtig adfærd og social ansvarlighed i børnehøjde.
 • Miljøhaven. Vi har en miljøhave på skolen, som bliver brugt til en lang række udeaktiviteter i skole og sfo. Det kan handle om alt fra social trivsel til naturfag. I miljøhaven kan børnene dyrke krydderurter, lave bål eller overnatte i shelter. Forældre kan også låne shelterne til klasseovernatning.

Globalisering

Med globalisering forstår vi, at vi udviser engagement, respekt og forståelse for forskellighed og eksisterende traditioner. På den måde bliver vores elever uddannet til at være livsduelige verdensborgere. 

Hvordan bliver globalisering konkret for eleverne?

 • Red Barnet Ambassadørskole. På Hedegårdenes Skole har vi været ambassadørskole for Red Barnet siden 2014. Det betyder blandt andet, at vi hvert år på motionsdagen arrangerer venskabsløb sammem med Red Barnet. Vi markerer også hvert år børnerettighedsdagen med en fælles temadag for alle elever.
 • Modtageklasser. Vi er en af de to skoler i Roskilde, som huser kommunens modtageklasser. Modtageklasserne er for børn, der kommer til Danmark og ikke kan dansk endnu og som har brug for en helt almindelig skolegang. I modtageklasserne har eleverne især dansk men også andre af folkeskolens fag. Når eleverne har lært dansk godt nok, kommer de til at gå i almindelige klasser på de skoler, som de hører til ud fra deres bopæl. 
Dokumenter

Værdiregelsæt.pdf

Shape Created with Sketch.