MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer i SB

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for både forældre, elever, medarbejdere, ledelsen samt repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv. Her kan du se, hvem der sidder i skolebestyrelsen.

Forældrerepræsentanter:

Formand: Klaus Gade Fisker

Næstformand: Anders Berg

Mads Lægaard

Jens Dreyer

Ditte Kruse Gyldhof

Søren Christiansen

Majken Thorsen Mørch

Medarbejderrepræsentanter:

Hans-Jørgen Koefoed

Mads S. Kristiansen

Elevrepræsentanter:

Tilde Wiboe Pilmann

Mie Fenger

Ledelsesrepræsentanter:

Skoleleder Morten Naumann

Viceskoleleder Søren Østergaard

Pædagogisk leder Peter Mortensen

Eksterne medlemmer:

Kirsten Sørensen (Base 4000)

Hanne Hørlyck (Boligselskabet Sjælland)